Erronkaribarrenlanbidebat izan bada, horiartzainarena da. Duela milakaurtetatikhona, artzaintzabizibideezezik, Burgi eta Erronkaribarkoherriguztienbizigarri izan da.

Artzainek, bizkarrekoa jarrita, makilaeskuan, txakurralagun eta artaldeaalboanzutela, gurelurrakjendetuegindituzte. Berenbizimodua, janzkera, artisau-lanak, gaztaegiteko moldea… Historiaurretik XX. mendearenerdialdera arte iritsidiraiaaldaketarik izan gabe.

Transhumanteak

882. urteanErronkaribarrek “derecho de bardenaje” delakoa jaso zuten, hau da, Bardearajotzekoeskubidea eta, horren ondorioz, artaldeekNafarroakoErriberakoErrege-Bardeakolarreakerabiltzenahaldituztenegugaraian. Horretanlaguntzeko, NafarroakoKoroakebatzizueniparraldetikhegoalderainokobidebategiteaErronkaribarkomendiak eta Bardeakolarreakloturik. Ibilbidehistorikohori, Erronkariarrenerrege-abelbideaedoAltxonbideaderitzona, oraindikerabiltzen da, eta Burgizeharkatzen du.
Urtehartazgeroztikurteroirailarenhondarreanibarrekoartaldeak, aurrean eta atzeanartzainekzainduta, ibarrautzi eta Bardeakolarreetarajoatendiraelurretatikitzuriegiteko. Eta hilabeteakgeroago, maiatzaldean, berriz ere itzultzendiraibarreraudamendikolarreetanemateko.

Gaztagileak

ArtaldeakBardeatikitzultzendirenean, artzainlanbidearenbigarrenalderdia eta eginbeharrahasten da, hau da, gaztagilearena. Gaztaegiteaberezesnesoberakinakalferrikezgaltzekomodua zen. Gauregun, aldiz, Erronkarikogaztagutiziabat da, jatorri-deitura jaso zuenlehena eta Nazioartean ere ospeaduena.
Lehen, ardiakartegietanjetzi eta borda edoetxoletanegitenzutenesnea eta gatzagialanduz. Aurrekogaraietanhorretarakoerabiltzenzituztenlanabesak, hala nolauztaiak, zortzeak, kaikuak, malatsak, suharriaetab., gauregunmuseoetanikusgaidirenoroigarriakbainoezdira.